Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad

 

Soyadı

 

T.C. Kimlik No/Pasaport No (yabancı ise)

 

Telefon

 

E Posta

 

İkamet veya İşyeri Adresi

 

 

Lütfen Happy Smile ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışan, Eski Çalışan vb.)

 

􀀀 Müşteri

􀀀 Ziyaretçi

􀀀 Çalışan

􀀀 Çalışan adayı

􀀀 Eski Çalışan

􀀀 Diğer:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:

Konu:

 

 

Talep Konusu (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz)

                               www.akkasgroup.com

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

BAŞVURU SAHİBİ (Yazılı Başvuru İse)

AD-SOYADI:                                                             

 

İMZA: